КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ ЗАКЛАД З НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Ви завітали на офіційний сайт мережі закладів охорони здоров'я Полтавської області

Доступ до публічної інформації

 

Положення

Про порядок складання, подання та розгляду запитів на

публічну інформацію в  КП “Обласний заклад з надання психіатричної допомоги ПОР”

1. Загальні положення

1.1.Порядок   складання,   подання   та   розгляду   запитів   на   публічну інформацію в лікарні (далі -  Порядок)  поширюється  на всі запити на публічну інформацію, що отримані лікарнею відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.2.Запит на інформацію – це прохання особи до лікарні надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

1.3.Запити   можуть   подаватись   в   усній,   письмовій   чи   іншій   формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача, незалежно від   гою, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

1.4.Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

1.5.Комісія за організацію доступу громадян до публічної

інформації в лікарні відповідає за реєстрацію, опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій лід час оформлення запиту.

2.Оформлення запиту на інформацію

2.1.      Письмовий запит на інформацію подається шляхом заповнення форми письмового запиту на публічну інформацію, затвердженої в лікарні, або в довільній формі та має містити:

-ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної
пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

-загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа,
щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

-підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

2.2.      У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості   тощо)   особа  не  може   подати  письмовий   запит,   його  має оформити один з членів комісії, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

3.Реєстрація запитів на інформацію

3.1.Для  ведення  системи  обліку   використовується  існуюче програмне забезпечення електронного документообігу.

3.2.Всі запити на інформацію, що надходять до лікарні, незалежно від форми,   приймаються   централізовано   відповідальним   працівником   та реєструються   в   електронній   системі   обліку   запитів   на   публічну
інформацію лікарні (далі – система обліку).

3.3.Запити, які надійшли до лікарні мед канцелярією негайно реєструються та опрацьовуються. Запити, отримані в усній формі, телефоном, факсом, електронною    поштою    приймаються    та    реєструються    безпосередньо відповідальним працівником.

3.4.      Реєстрація письмового запиту на інформацію здійснюється шляхом проставлення  на ньому реєстраційного індексу та введення запиту до системи обліку. Усні (отримані електронною поштою, факсом, телефоном) запити на інформацію – шляхом занесення їх до картки з подальшим
введенням до системи обліку.

3.5.Завідувач канцелярією забезпечує ведення” єдиної системи обліку документів, що містять публічну інформацію та знаходяться у володінні лікарні, та запитів на публічну інформацію.

4. Розгляд запитів на інформацію

4.1.      Усі  документи  після реєстрації негайно  передаються на розгляд головному лікарю, який розглядає їх та визначає структурний підрозділ лікарні, у володінні якого знаходиться запитувана інформація.

4.2.      У разі надходження запиту на інформацію, яка знаходиться у володінні    кількох    структурних    підрозділів   лікарні,    особа, відповідальна   за   надання   відповіді   на   запит,   визначається головним лікарем лікарні.

4.3.  Після      розгляду запиту головним лікарем, завідувач канцелярією фіксує у базі даних виконавця, відповідального за надання відповіді на запит, термін виконання та передає запит до відповідного структурного підрозділу лікарні.

4.4.Відповідь на запит надається структурним підрозділом лікарні, у володінні   якого   знаходиться   запитувана   інформація.   Один   екземпляр  відповіді на запит залишається в лікарні.

4.5.Відповіді на запити підлягають обов’язковій реєстрації.

4.6.Відповідь на запит на публічну інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач  не просить надати ЇЇ у письмовій формі.

4.7.У разі надходження письмової кореспонденції, яка одночасно містить ознаки    запиту    на    інформацію    та    звернення    громадянина,    така кореспонденція розглядається згідно з порядком, встановленим Законом
України «Про звернення громадян» в частині, що не суперечить вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації». Кореспонденція, яка за своїм характером не є зверненням громадянина, розглядається згідно з  порядком,  визначеним  Законом  України  «Про доступ до  публічної інформації».

 

 

Напишіть відгук

Обов'язкові поля позначено * зірочкою .